Klimalarda enerji tüketimini en aza indirmeyi hedefleyen Avrupa Birliği standartları artık ülkemizde de yürürlükte olacak. Enerji sınıfları da “Sezonsal Verimlilik” olarak adlandırılan yeni kriterlere göre A+, A++ ve A+++ olmak üzere 3 yeni sınıfı daha içerecek şekilde genişletiliyor.

Eskiden tek bir çalışma noktasındaki hava sıcaklığı göz önüne alınarak geliştirilen klimalar şimdi yeni Sezonsal Verimlilik kriterlerine göre farklı hava sıcaklıklarında da tasarruflu ve performanslı çalışacak şekilde teknolojik özelliklerle donatılarak geliştiriliyor. Bu durumda şu anda pazarda A sınıfında yer alan bir klima yeni Sezonsal Verimlilik kriterlerine göre değerlendirildiğinde daha alt bir enerji sınıfına düşebiliyor. Şu anda pazarda en üst enerji sınıfında yer alan bir ürün ile yeni sistemin en üst sınıfı A+++ kategorisine giren bir ürün arasında enerji tüketimi ve dolayısıyla kullanıcının masrafları açısından büyük farklar oluşabilir.

Yeni nesil Mitsubishi Electric klimalar Sezonsal Verimlilik kriterlerine göre A, A+, A++ veya A+++ enerji sınıfında yer almaktadır.

Avrupa Birliği’nde 1 Ocak 2013 tarihinde yürürlüğe giren Yeni Enerji Yönetmeliği 12kW’ın altındaki klimaları kapsamaktadır.

Mitsubishi Electric Klima Sistemleri Genel Müdürü Yenal Altaç :

“Yeni yönetmelik özellikle inverter klimaların performansını daha ön plana çıkartacaktır. Çünkü hali hazırdaki mevcut yönetmelikte, A sınıfı iki klimadan inverter olan ile olmayan arasında bir elektrik tüketim farkı olduğu halde, bu fark enerji etiketine yansımıyordu. Dolayısı ile tüketici ‘enerji verimli bir cihaz aldım hem de fiyatı daha düşük’ diyerek inverter olmayan bir klimayı tercih edebiliyordu. Ancak benzer koşullarda komşusunun inverterli kliması ile mukayese ettiğinde farkı kullanımda görüyor ve daha fazla enerji gideri ödediğini fark ediyordu. Şimdi bu durum direkt olarak etiketlemeye yansımış olacaktır. Çünkü yeni kriterler ürün performanslarının daha iyi ayrışmasını sağlayacaktır”

"Tüketici klima alırken bulundukları bölgenin şartlarına uygun klimaları tercih edecekler"

Sezonsal Performans Katsayısı (SCOP değeri) farklı iklim şartları için Türkiye, 3 iklim bölgesi ile değerlendirilecek, her klimanın üç farklı bölge için de enerji performans katsayıları belirlenecektir. Tüketiciler klima alırken bulundukları bölgenin iklim şartlarına uygun özellikteki klimaları tercih ettikleri zaman maksimum verim ve minimum enerji tüketimi elde edecekler. Yeni kriterlere göre değerlendirilen ve üretilen cihazları almak isteyen tüketiciler Mitsubishi Electric'in uzman ekiplerinden yardım alabilir.


Ses seviyesi birimi, daha önce verilen iç ve dış ünite ses basıncı değerleri yerine, Yeni Yönetmelik ile, iç ve dış ünite ses gücü değerleri olarak ölçülmektedir. Böylece tüketiciler, split klima sistemlerinin gürültü seviyeleri ile ilgili, satın alma kararlarını etkileyebilecek daha fazla bilgiye ulaşabilecekler ve firmaların ölçüm metodlarındaki farklılıklardan kaynaklanan,tüketicilerde algı karmaşası oluşturan değerlerin de önüne geçilmiş olacaktır. Ses Basıncı dB(A) = Ses Basıncı, sesin bir alan içindeki etkisini tanımlar. Bir iç ünitenin, belirli bir mesafeden algılanan çalışma ses seviyesini belirtir. Ölçüm noktası değişkendir. Ses Gücü dB(A) = Ses Gücü, sesin yalın değerini belirtir. Bir iç ünitenin ürettiği ses seviyesini, mesafeden bağımsız tanımlar.

Yeni Enerji Yönetmeliği kapsamında, çevreye duyarlı, daha az enerji harcayan ürünlerin kullanımı hedeflenmektedir. Buna ek olarak, yönetmelik yayınlandığında kesinleşecek tarihler dahilinde, minimum enerji sınıflarını karşılayamayan ürünlerin piyasaya arzı kısıtlanacaktır. (ilk aşamada 1. Sınırın altındaki, ikinci aşamada 2. Sınırın altındaki enerji sınıfına sahip ürünler, piyasaya arz edilemeyecektir.)

Mitsubishi Electric’in, yeni yönetmeliğe uygun üretilen klimaları, uygulanacak minimum enerji sınırlarını karşılaması ile geleceğe şimdiden hazırdır.ECO CHANGES

“Eco Changes For a Greener Tomorrow” , Mitsubishi Electric’in geniş çevre programının yeni sloganıdır. Şirketin iyileştirme arayışı ve uygulamalarına yönelik sürekli çabalarını yansıtan“Changes For The Better” (daha iyisi için yenilikler) mesajı doğrultusunda, “Eco Changes” Mitsubishi Electric’in çevre vizyonunun bir ifadesidir. Çevre koruma teknolojileri ve üretimdeki uzmanlığı sayesinde daha yeşil bir gelecek yaratmak ve ekolojik olarak sürdürülebilir bir topluma ulaşmak için sarf ettiği sürekli çabaları ifade etmektedir.

MITSUBISHI ELECTRIC ÇEVRE VİZYONU 2021

“Çevre Vizyonu 2021” Mitsubishi Electric’in 2021 yılına kadar hedeflediği uzun vadeli çevre yönetim programıdır ve kuruluşunun 100. Yılı olması açısından da 2021 yılı ayrı bir önem taşımaktadır. “Teknoloji ve Eylem” ilkesine dayanan çevre yönetim programı, Dünya’nın ve canlıların korunmasına olumlu katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Programın amaçları:

• Küresel ısınmayı önlemek

• Geri dönüşüm bilincine sahip bir toplum oluşturmak

• Doğa ile uyum içinde yaşama alışkanlığı sağlamak

• Çevre bilincini teşvik etmek

Bugün A, yarın A +++ mı?

Yeni ölçüm prosedürü nedeniyle, enerji verimliliği sınıflandırması yeni kategorilere sahip olacaktır. Mevcut duruma göre A sınıfına giren bir iklimlendirme sistemi Yeni Enerji Yönetmeliğine göre çok daha elverişsiz bir sınıfa düşebilir.

Yeni Enerji Yönetmeliği tüm AB üyesi ülkelerde geçerli mi, yoksa herhangi bir derecelendirme mi var?

Yeni Enerji Yönetmeliğine göre 12kW ve altı klimalar 01 Ocak 2013 tarihinde yürürlülüğe girmiştir ve herhangi bir ulusal geçiş dönemi beklenmeden tüm AB üyesi ülkelerde aynı yönetmeliklerle uygulanacaktır.

Yeni Enerji Yönetmeliği stoktaki ürünler için de geçerli mi?

2013 sonuna kadar ithal edilmiş, imalatçının ya da bayinin stoklarında kalan iklimlendirme sistemleri uygulamadan etkilenmeyecek ve satılşabilecektir.

Yeni Enerji Yönetmeliği kime fayda sağlıyor ve kim avantaj kazanıyor?

Özellikle, yenilikçi inverter teknolojisine sahip ürünler, iklimlendirme sistemleri alanında kazananlar takımında yer alacaktır. Yeni Enerji Yönetmeliği, artık ürünlerinin enerji sınıfları ueni kriterlere göre düşük olan tedarikçilerin piyasaya girmesini engelleyecektir.

Yeni Enerji Yönetmeliği yeni iklimlendirme sistemleriyle birlikte bir verimlilik artışını tetikleyecek mi?

Hali hazırda en üst sınıfta yer alan bir ürünle geleceğin en üst sınıfı A+++ sınıfına giren bir ürün arasında enerji tüketimi açısından büyük bir fark olabilir. Enerji tüketimi ve dolayısıyla da kullanıcıının enerji masrafı azalacaktır.

SCOP ve SEER ne demektir?

Şimdiye kadar klimalart, EER ve COP değerleri ile kıyaslanmaktaydı. EER, soğutma modundaki verimliliği, COP, ısıtma modundaki verimliliği tanımlar ve tüketilen güç ile üretilen ısıtma/soğutma enerjisi arasındaki orandır. Sadece tek bir çalışma noktasına göre hesaplanan bu değerler, ürünün genel performansını tanımlamakta yeterli olamıyordu. Yeni yönetmelik ile ürün verimliliğinin gerçeğe daha yakın ölçülmesi münkün olmaktadır.

SEER ve SCOP adlandırılmasındaki "S", "Sezonsal" anlamına gelen bir simgedir ve cihazların birden fazla ölçüm noktasında test edildiği anlamına gelmektedir. Soğutma modu için ölçüm noktaları 20°C, 25°C, 30°C, 35°C dış ortam sıcaklıklarıdır. Isıtma modu için ise, tüm bölgeleri kapsayabilecek bir sıcaklık profili oluşturulamadığı için, farklı yük profillerine sahip üç farklı iklim bölgesi tanımlanmıştır: Ortalama, Daha Sıcak ve Daha Soğuk. Ölçümler 12°C, 7°C, 2°C ve -7°C dış ortam sıcaklıklarında yapılmakta, bulunduğu bölgeye bağlı olarak farklı çalışma süreleri ile hesaplamalara dahil edilmektedir.


SSER ve SCOP ile İlgili Teknik Terimler

Tasarım Yükü (P Design): Tasarım Sıcaklığındaki, %100'lük ısıtma yüküdür.

Tasarım Sıcaklığı (T Design): Tasarımın yapılacağı dış ortam şartlarının hangi bölge için geçerli olduğuna göre belirlenir. (Ortalama iklim bölgesi için: -10°C, daha sıcak iklim bölgesi için: +2°C, daha soğuk iklim bölgesi için: 22°C)

T Bivalent: Isıtma performansının tamamının Heat Pump ile (ek ısıtma olmaksızın) elde edilebildiği en düşük sıcaklığı tanımlar. T bivalent değeri farklı iklim bölgeleri için değişiklik gösterir. (Ortalama iklim bölgesi için: maks.+2°C, daha sıcak iklim bölgesi için: maks.+7°C, daha soğuk iklim bölgesi için: -7°C)

T bivalent sıcaklığı ile Tasarım sıcaklığı arasında kalan ve cihaz Heat Pump kapasitesinin karşılayamadığı ihtiyaçlar için, SCOP hesaplamasına yardımcı bir ısıtıcının tüketimi dahil edilir.

Önemli not: Isıtma modunda SCOP hesabı yapılırken, T bivalent noktası daha yüksek sıcaklıklarda (-7°C yerine -2°C) seçilirse, tasarım yükü artacak fakat SCOP değeri (verimlilik) düşecektir.